Rapport för stipendium från Forum Vision.

Jag fick ett stipendium för att delta och medverka i IMC17

 

Jag är projektledare för ett projekt som Motion & Idrott för Synskadade Göteborg    äger. Vi utvecklar en app för Iphone tillsammans med CTK Chalmers Teknologkonsulter. Det är en app som har tillgänglighet för personer med synnedsättning som grund och innehåller flera funktioner i samma app. Målet är att inspirera till ökad daglig rörelse för att öka den fysiska och mentala hälsan.

Projektet heter vm Vision & Motion. Appen finns att ladda ner på Appstore.

 

Vid konferensen deltog vi med en digital föreläsning där vi gick igenom bakgrund och rapporter, hur appen kan inspirera och vad vi tror den lett till. Vår starkaste slutsats är att personer med synnedsättning måste kunna hantera en vit käpp och till. få träning  mobility. Det är förutsättning för att våga gå ut ensam. Vi har också konstaterat att ledarhundsförare enklare använder appen och rör sig över större ytor. Men om ledarhundsförare är personer som ansöker om hund för att de vill röra sig kan vi inte svara på.

Vi hade också en workshop live där vi filmade när vi gick med appen utomhus. Ljudet från mobilens app hördes då för deltagarna. Under tiden vi gick tillbaka till kontoret visade vi en film som mertydligt visar appen. På plats svarade vi på frågor om appen och visade vår introfilm.

Nedan finns länkarbåde till den presentations backupvideo som vi producerade innan konferensen och en svensk syntolkad version som vi gjort efteråt. Vi kan se att flera deltagare från andra länder laddat ner och testat appen.

 

Länk till version IMC 17:

https://www.youtube.com/watch?v=7ZgZa6EEcYQ

 

Svensk workshop IMC17:

https://www.youtube.com/watch?v=g-gXI2MH7zE

 

Många tack för stipendiet, det var en förutsättning för mitt deltagande. Men så fint att få presentera på en internationell konferens.

 

Denise Cresso-Nydén

Projektledare V&M, MIS

Vision & Motion – på egna villkor

Mobil/cell: +46 (0)706 148 146

 

MIS – Motion och Idrott för Synskadade, Göteborg

 

Länk till film om appen:

Svensk trailer: https://www.youtube.com/watch?v=72bUJJD5wVk

 

Ladda ner V&M appen på Appstore: https://apps.apple.com/se/app/vision-motion/id1458092449

 

Webb: www.misgbg.se/vision&motion

Facebook: @visionomotion

 

Ett projekt med stöd  av  Arvsfonden

Av |2021-07-02T08:52:40+02:00juli 2nd, 2021|Okategoriserade|0 kommentarer

En stor inspiratör har lämnat oss

Ulla Kroksmark

 

 

 

 

 

Vi har nåtts av beskedet att Ulla Kroksmark (1942–2021) inte längre finns bland oss. För oss inom föreningen ForumVision var hon en stor källa till inspiration där hon ständigt var på väg framåt för att driva nya frågor. Ulla kännetecknades kanske särskilt för sitt stora engagemang för barns och ungdomars delaktighet och rättigheter, där en funktionsnedsättning inte ska få utgöra ett hinder för ett aktivt liv. Hon deltog i ett flertal projekt och samverkade med andra i författande av vetenskapliga artiklar samt deltog i och var redaktör för flera antologier. Särskilt ska nämnas hennes redaktörskap för antologin Se på mitt sätt, vilken blev ett värdefullt tillskott till litteraturen om barn med nedsatt syn.

 

Ulla verkade som sekreterare inom ForumVision under ett stort antal år där hon höll ihop styrelsearbetet och inte minst inspirerade till arbete för att lyfta synskadefrågor. Tillsammans med Inger Berndtsson var hon initiativtagare till konferenserna Människa–Miljö i samverkan vilka genomfördes under drygt 10 års tid. Hon deltog även i de workshopar som hölls inom området orientering och förflyttning. Ulla erhöll tillsammans med Inger utmärkelsen Årets FFS:are 2008 för arbetet med rapporten Kunskapsutveckling inom synområdet, ett arbete som ställer framtidsfrågorna inom synrehabiliteringen och dess grund i fokus. Inom ForumVision var hon även engagerad i forskningsfrågor och arbetet med att bygga upp ett nationellt forskarnätverk.

 

Vi minns Ulla Kroksmark och hennes gärning med stor värme.

 

Lisbeth Axelsson Lindh, Johan Sjöstrand och Inger Berndtsson

Av |2021-04-12T13:53:09+02:00april 12th, 2021|Okategoriserade|0 kommentarer

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering.

Deltidsstudie uten studieavgift -nordisk Master i synspedagogikk og synsrehabilitering.

Søknadsfrist 15. april www.usn.no/mss

 

Hei, nå nærmer fristen seg for å søke studier med oppstart til høsten. Søk nå –fristen er 15. april! Er det ikke aktuelt for deg, del gjerne informasjonen med andre du kjenner som kan være interessert.

 

Syn er viktig for læring, mestring og inkludering -hele livet. Økte krav til synet i hverdagen i skole, yrkesliv samt den aldrende befolkning, fører til større behov for fagpersoner med avansert kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. USN tilbyr en tverrfaglig nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Studiet er samlingsbasert, på deltid (120 studiepoeng/4 år), uten studieavgift.

 

For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, tilrettelegging og rådgivning. Dette krever høy kompetanse innen spesialpedagogisk arbeid, syns(re)habilitering og tverrfaglig samarbeid. Andelen med redusert syn øker, og det er behov for flere med kompetansen vårt masterprogram gir.

 

Siden oppstart av masterprogrammet i 2015, har vi utdannet studenter med mer enn 12 ulike fagbakgrunner innen helse- og pedagogiske fag fra hele Norden. I programmet har omtrent halvparten av studentene pedagogisk bakgrunn, fra barnehage, skole og voksenopplæring, og resten har helsefaglig bakgrunn fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten eller private/offentlige optikervirskomheter. Vi har også studenter med en helt annen bakgrunn. Noen kommer rett fra en bachelorgrad, men flere har erfaring med barn eller elever som er blinde eller har redusert syn. Mye av det praktiske arbeidet kan utføres på egen arbeidsplass, men studentene er også i praksis i andre virksomheter. Vi har fire fagfordypninger: Optometrisk rehabilitering, Mobilitet, orientering og forflytning, Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, og universell utforming. De fleste som er ferdige fortsetter å jobbe hos sin arbeidsgiver, men vi ser og at det er etterspørsel etter våre ferdige kandidater som synspedagoger eller i annen synsrehabilitering.

 

Det er fokus på integrering av praksis og teori, tverrfaglig samarbeid. Studiet er egnet for alle som er interessert i å arbeide med folk som ser dårlig, eller som er blinde. Vi samarbeider tett med praksisfeltet, inkludert Statped, voksenopplæringen i Oslo, Hurdal syn- og mestringssenter, Instituttet for blinde og svagsynede, samt flere Syncentraler i Sverige. Studiet kvalifiserer til opptak i phd studier og videre forskning. Våre masterstudenter har presentert sine masteroppgaver på ulike internasjonale konferanser, og skrevet fagfellevurderte artikler Spesialpedagogikk 4-2017 s 36-48 og vært omtalt i media Blinde barn og sosiale medier.

 

Studiet er i samarbeid med Gøteborgs Universitet. For mer informasjon og dato for samlinger gå til www.usn.no/mss. Frist 15. april.

 

Som programansvarlig ønsker jeg deg velkommen til å søke, og lurer du på noe er det bare å ta kontakt.

 

Vennlig hilsen,

Helle K. Falkenberg

Av |2021-03-01T18:27:08+01:00mars 1st, 2021|Okategoriserade|0 kommentarer

Digitala miniföreläsningar!

Digitala miniföreläsningar erbjuds!

Föreläsning

 

 

I november och januari kommer FFS i samarbete med ForumVision  hålla digitala miniföreläsningar.

Datum 10/11, 18/11 och 26/11 varje tillfälle är kl 13-16. Upplägget är två miniföreläsningar på ca 45 min, mellan föreläsningarna kommer två av FFS sponsorer att presentera sig och informera om företaget eller någon produkt.

10/11 Liselotte Ljunggren “Jag önskar det kunde vara så mycket bättre” den handlar om assisterande teknik för elever med synnedsättning i årskurs 1-5.

Jenny Nygren  Digitala verktyg vid synnedsättning. Inställningar på dator, Iphone och Ipad som är till hjälp vid en synnedsättning. Viktiga inställningar i Legimus, hur olika appar kan användas för att scanna text, få den uppläst och hur läsarvyn i sökmotorn Safari kan användas på ett synanpassat sätt.

17/11 Niclas Ljungberg  ”Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning – en fallstudie” med fokus på det stöd och de aktörer som finns runt 3 elever i mellanstadiet och en önskan är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet runt eleverna

Krister Inde “Chans till dispens” läs mera om projektet på hemsidan https://ctdkalmar.se/

26/11 Covid special: olika verksamheter inom synområdet diskuterar hur Covid -19 har påverkat deras verksamhet….

Håll dig uppdaterad här på hemsidan och på facebook mera information om hur du anmäler dig kommer inom kort

Av |2021-03-01T18:29:56+01:00oktober 1st, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer

Call for abstract

Dear all,

Hope you and your loved ones are keeping safe during these challenging times.

As we informed you a few months ago, IMC17 has been postponed to 22-25 April, 2021 and we are happy to see that many of you have chosen to transfer your participation to these new dates.

 

As the situation with the Covid-19 pandemic is still very actual and none of us can predict what the situation will look like in April 2021, we have started discussing alternative formats to present and participate. We do think in uncertain times like this, with traveling restrictions and social distancing measures, offering an option to present and participate virtually is necessary to make this conference inclusive and accessible to all.

 

With this in mind, we would also like to inform you that the call for abstract is now open again and will remain so till the 15th of October. The guidelines for submission are the same as in previous calls for abstract. You can choose between an oral presentation and a poster presentation. Both theoretical and research-based as well as more practically focused experiences within O&M are welcome. You can find all the necessary information on the conference website.

 

For those of you who have not registered for the conference yet, we have a new early bird registration deadline, 22 January 2021.

 

We will closely follow the Covid-19 development in the coming months and at the latest by January next year, provide information regarding the alternative formats and other related practicalities for the conference in April. We do still sincerely hope that many of us are able to meet in Gothenburg as planned. We appreciate that this conference is a much-valued and enjoyed opportunity for our community to meet people, share ideas and to challenge our thinking.

 

You are warmly welcome to participate in IMC17 and submit an abstract!

 

On behalf of the local organizing committee, Inger Berndtsson, Chair, the local organizing committee

 

IMC17 – International Mobility Conference

Av |2021-03-01T18:41:20+01:00augusti 10th, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer

Master i synpedagogik och synrehabilitering

Möjlighet att söka till introduktionskursen i Master i synpedagogik och synrehabilitering vid Universitetet i Sørøst-Norge utan att gå hela programmet.

Introduktionskursen Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon 15 hp ges nu som fristående kurs på deltid och är öppen för ansökan från 20 juli.

Se hemsidan för ytterligare info.

https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/masteremner-synspedagogikk-og-synsrehabilitering/

 

Det finns också fortfarande möjlighet att söka till kursen Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet 20 hp ht20-vt21 med 33 % studietakt.

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=PDA204

 

Av |2020-10-15T14:41:43+02:00maj 15th, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer

Stipendieutlysning 2019

ForumVisions logotyp

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Avdelningen för oftalmologi

 

ForumVision utlyser fem stipendier om vardera 6000 kr för deltagande på IMC17, 2020 i Göteborg. Berättigad att söka är de medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2019 och 2020.

Vid fler ansökningar än antal stipendier kommer aktivt medverkande (föredrag och/eller posters) att prioriteras. Personer som tidigare inte har erhållit stipendium prioriteras framför sökanden som tidigare fått medel från ForumVision. Observera att medlemsavgiften för 2020 måste vara registrerad innan beslut kan fattas.

Beviljat stipendium redovisas senast två månader efter genomförd konferens i form av en skriftlig sammanfattning till christina.westerberg@spsm.se för publicering på Forum Visions webbplats www.forumvision.se

Ansökan ska innehålla:

  • Syftet med ansökan (beskrivning av eventuell presentation)
  • En motivering till hur de sökta medlen anknyter till kunskapsutveckling inom synområdet
  • Om medel sökts hos annan bidragsgivare
  • Kontaktuppgifter

Ansökan sänds till stipendie@forumvision.se senast måndagen den 6 januari klockan 23:59.

ForumVisions styrelse handlägger och beslutar om stipendium.

2019-11-25

Styrelsen ForumVison

Av |2019-11-29T15:38:58+01:00november 26th, 2019|Okategoriserade|0 kommentarer

Inbjudan till workshop i orientering och förflyttning

Inom ett år kommer den internationella konferensen IMC17 att hållas i Göteborg 22–25 juni.
Denna konferens uppmärksammar området orientering och förflyttning i vid bemärkelse.

Vi arrangerade en workshop 16–17 augusti 2018 för professionella och forskare som är
intresserade av att diskutera hur vi i Sverige kan förbereda oss inför IMC konferensen. Vad
kan vi visa upp av våra verksamheter? Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra?
På workshopen diskuterade vi:
• Hur kan vi systematisera den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i olika verksamheter?
• Vilka projekt skulle vi kunna starta för att presentera vid IMC17?
• Hur kan vi arbeta tillsammans universitet/högskolor, rehabiliterande/habiliterande och
specialpedagogiska verksamheter, SRF etc?

Vi vill nu inbjuda till ytterligare en workshop för att följa upp detta arbete. Den här gången
kommer vi att inrikta oss på att arbeta vidare med de projektidéer som presenterades (eller
nya idéer som uppstått under året), men också diskutera hur man skriver ett abstract till
konferensen. Det blir alltså till stora delar en arbetande konferens där vi förbereder oss inför
en muntlig presentation eller poster vid IMC konferensen. Men även du som inte deltog i den
förra workshopen är varmt välkommen!

Workshopen kommer att hållas i Göteborg på Pedagogen torsdag 3 oktober kl. 9.00–16. För
de som önskar, startar vi med någon enklare förtäring redan på onsdag kväll cirka kl. 19, men
i övrigt startar konferensen på torsdag morgon. ForumVision bekostar boende onsdag–torsdag
och lunch och fika under torsdagen. Resekostnader ersätts ej.

Anmälan görs senast 12 september, men gärna så snart som möjligt, till Inger Berndtsson via
e-post: inger.berndtsson@ped.gu.se eller till Emmelie Reinson: emmelie.reinson@gmail.com

Använd bifogad anmälningsblankett. Ange om du har några särskilda önskemål angående mat
eller allergier. Ange också om du önskar dela hotellrum med någon kollega, annars erhålles
enkelrum.

Vi kommer att meddela om du har tilldelats en plats på workshopen så snart som möjligt. Om
vi måste prioritera bland inkomna anmälningar kommer vi att ge företräde till de som deltog i
den tidigare workshopen. Inför deltagandet vill vi att var och en, eller flera tillsammans,
skriver ett utkast/förslag till abstract till IMC konferensen, så långt som ni har planerat för er
presentation. Denna sändes i förväg till Inger Berndtsson senast torsdag 26 september kl. 16.
Använd instruktionerna för abstract på IMC hemsida: www.ips.gu.se/imc17

Varmt välkomna!
Styrelsen i ForumVision

Här är en länk till pdf med inbjudan Inbjudan OF workshop 3 okt 2019

Formulär för anmälan kan hämtas här Anmälan OF workshop 3 oktober 2019

Av |2019-08-28T15:08:32+02:00augusti 28th, 2019|Okategoriserade|0 kommentarer

Första kullen masterstudenter i synpedagogik snart i mål

Fr v: Anna Mira Osmani, Inger Berndtsson och Ida Moss Rambøl under kursens delmoment Taktila bilder, och kartor, teori, teknik och praktik.

Den första kullen masterstudenter i synpedagogik och synrehabilitering börjar gå i mål. Det är en grupp med brokig bakgrund som nu har skaffat sig specialistkompetens.

Masterprogrammet i synpedagogik och synrehabilitering startade i januari 2015 och är resultat av ett samarbete mellan Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg och institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet.

Förlagt till Norge

– Andelen personer med synnedsättning och blindhet ökar i befolkningen. För att barn, unga, vuxna och äldre ska kunna delta i utbildning, arbete och samhällsliv har de ofta behov av speciell synutredning, utprovning av hjälpmedel, undervisning och uppföljning. Det kräver specialutbildad personal med kunskap om synfunktionens anatomi, fysiologi och neurologi, såväl som social, psykosocial och specialpedagogisk kompetens för att kunna analysera synnedsättningens praktiska och sociala betydelse samt bidra med kunskap för att dessa personer ska lära sig att hantera sin vardag, studier och arbetsliv, säger Inger Berndtsson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och tillsammans med kollegan Helle K. Falkenberg vid Universitetet i Sørøst-Norge ämnesansvarig för utbildningen.
Programmet är som helhet förlagt till Norge och IPS ansvarar för att genomföra tre obligatoriska och en valbar kurs.

Tvärvetenskaplig specialistkompetens

Studenterna, som läser på halvfart under fyra år, får tvärvetenskaplig specialkompetens där Göteborg står för specialpedagogiken och de norska kollegorna i Kongsberg för optometrin. Utbildningen bygger dessutom på oftalmologi (medicin) och rehabilitering/habilitering. Studenternas bakgrund är bred. Bland dem finns specialpedagoger, lärare, optiker, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniska rådgivare.
Totalt har fem kullar startats sedan 2015. Idag är totalt 53 studenter aktiva i programmet och det är nu möjligt att söka till kursstarten höstterminen 2019.
I slutet av mars var ett antal av masterstudenterna på plats på Pedagogen inom ramen för fördjupningsämnet Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet, en kurs som behandlar hur man kan stödja och lära personer med synnedsättning eller blindhet att själva förflytta sig och hitta i sitt närområde och på okända platser. Här ingår bland annat att själv lära sig använda teknikkäpp (lång vit käpp) och om hur man organiserar för tillgänglighet.

Valbar och fristående kurs

Denna valbara kurs ges samtidigt som fristående kurs för personal som arbetar vid landets syncentraler och liknande rehabiliteringsverksamheter, då det nationellt finns ett stort behov av den här typen av kunskap.
Anna Mira Osmani arbetar sedan en tid som synpedagog på Syncentralen i Uppsala – efter att tidigare ha arbetat som optiker i en optikbutik – och är en av masterstudenterna.
– För några år sedan läste jag kursen Optometrisk rehabilitering på Linnéuniversitetet i Kalmar. Den innebar vidareutbildning inom svagsynsoptik, att kunna hjälpa personer med synnedsättning som behöver optiska synhjälpmedel som starka läsglasögon eller förstoringsglas, olika lästekniker, lästräning eller tekniska synhjälpmedel. Men framför allt öppnade det mina ögon för hur det är att leva med synnedsättning, säger hon.
– Insikten om de psykologiska processer som sker när någon drabbas av en plötslig synnedsättning är värdefull och väldigt individuell, säger Anna Mira Osmani.
Ida Moss Rambøl arbetar som vernepleier i Lier kommun i Norge, med psykiskt utvecklingshämmade människor.
– Men även där finns människor som har en synproblematik som behöver tas om hand, säger hon.

Läs mer om masterutbildningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

För mer information, kontakta:
Inger Berndtsson, Göteborgs universitet, epost: inger.berndtsson@ped.gu.se
Helle Falkenberg, Universitetet i Sørøst-Norge, epost: Helle.K.Falkenberg@usn.no

AV: TORSTEN ARPI

Av |2019-04-11T08:29:10+02:00april 11th, 2019|Okategoriserade|0 kommentarer

Kurs: Orientering och förflyttning vid synnedsättning och blindhet 20 hp HT18-VT19 Göteborgs universitet

Vi kommer att anordna en kurs i Orientering och förflyttning 20hp vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Kursen ges på 1/3 fart med kursdagar i Göteborg i kombination med eget arbete dessemellan.

 

Kursen är öppen för anmälan från 13 juli. Använd följande länk vid anmälan:

https://www.antagning.se/se/search?period=3&freeText=pda204&semesterPart=0

 

Kursplan: PDA204 Kursplan

Litteraturlista: Litteraturlista PDA204

Anmäl dig till Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet på Göteborgs universitet

www.antagning.se

Här kan du anmäla dig till Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet på Göteborgs universitet

Kursen läses tillsammans med motsvarande fördjupningskurs inom Master i synpedagogik och synrehabilitering, vilken ges i samverkan med Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Planerade kursdagar för hösten är:

10-12 september

8-10 oktober

4-6 december

Kursdagar vt 2019 erhålles senare.

 

Varmt välkomna att sprida information om kursen till intresserade!

 

Vänliga hälsningar

Inger Berndtsson

 

Inger Berndtsson
FD universitetslektor / Ph.D., Senior lecturer
Göteborgs universitet /University of Gothenburg
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik /Department of Education and Special Education
Box 300, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Tel. +46 (0)31 786 2497
Inger.Berndtsson@ped.gu.se

Av |2018-07-04T21:41:03+02:00juli 4th, 2018|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen