Master i synpedagogik och synrehabilitering

Möjlighet att söka till introduktionskursen i Master i synpedagogik och synrehabilitering vid Universitetet i Sørøst-Norge utan att gå hela programmet.

Introduktionskursen Introduksjon til spesialpedagogikk, rehabilitering, optikk, øye og synsfunksjon 15 hp ges nu som fristående kurs på deltid och är öppen för ansökan från 20 juli.

Se hemsidan för ytterligare info.

https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/masteremner-synspedagogikk-og-synsrehabilitering/

 

Det finns också fortfarande möjlighet att söka till kursen Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet 20 hp ht20-vt21 med 33 % studietakt.

https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=PDA204

 

Av |2020-10-15T14:41:43+02:00maj 15th, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer

Stipendieutlysning 2019

ForumVisions logotyp

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Avdelningen för oftalmologi

 

ForumVision utlyser fem stipendier om vardera 6000 kr för deltagande på IMC17, 2020 i Göteborg. Berättigad att söka är de medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2019 och 2020.

Vid fler ansökningar än antal stipendier kommer aktivt medverkande (föredrag och/eller posters) att prioriteras. Personer som tidigare inte har erhållit stipendium prioriteras framför sökanden som tidigare fått medel från ForumVision. Observera att medlemsavgiften för 2020 måste vara registrerad innan beslut kan fattas.

Beviljat stipendium redovisas senast två månader efter genomförd konferens i form av en skriftlig sammanfattning till christina.westerberg@spsm.se för publicering på Forum Visions webbplats www.forumvision.se

Ansökan ska innehålla:

  • Syftet med ansökan (beskrivning av eventuell presentation)
  • En motivering till hur de sökta medlen anknyter till kunskapsutveckling inom synområdet
  • Om medel sökts hos annan bidragsgivare
  • Kontaktuppgifter

Ansökan sänds till stipendie@forumvision.se senast måndagen den 6 januari klockan 23:59.

ForumVisions styrelse handlägger och beslutar om stipendium.

2019-11-25

Styrelsen ForumVison

Av |2019-11-29T15:38:58+01:00november 26th, 2019|Okategoriserade|0 kommentarer

Inbjudan till workshop i orientering och förflyttning

Inom ett år kommer den internationella konferensen IMC17 att hållas i Göteborg 22–25 juni.
Denna konferens uppmärksammar området orientering och förflyttning i vid bemärkelse.

Vi arrangerade en workshop 16–17 augusti 2018 för professionella och forskare som är
intresserade av att diskutera hur vi i Sverige kan förbereda oss inför IMC konferensen. Vad
kan vi visa upp av våra verksamheter? Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra?
På workshopen diskuterade vi:
• Hur kan vi systematisera den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i olika verksamheter?
• Vilka projekt skulle vi kunna starta för att presentera vid IMC17?
• Hur kan vi arbeta tillsammans universitet/högskolor, rehabiliterande/habiliterande och
specialpedagogiska verksamheter, SRF etc?

Vi vill nu inbjuda till ytterligare en workshop för att följa upp detta arbete. Den här gången
kommer vi att inrikta oss på att arbeta vidare med de projektidéer som presenterades (eller
nya idéer som uppstått under året), men också diskutera hur man skriver ett abstract till
konferensen. Det blir alltså till stora delar en arbetande konferens där vi förbereder oss inför
en muntlig presentation eller poster vid IMC konferensen. Men även du som inte deltog i den
förra workshopen är varmt välkommen!

Workshopen kommer att hållas i Göteborg på Pedagogen torsdag 3 oktober kl. 9.00–16. För
de som önskar, startar vi med någon enklare förtäring redan på onsdag kväll cirka kl. 19, men
i övrigt startar konferensen på torsdag morgon. ForumVision bekostar boende onsdag–torsdag
och lunch och fika under torsdagen. Resekostnader ersätts ej.

Anmälan görs senast 12 september, men gärna så snart som möjligt, till Inger Berndtsson via
e-post: inger.berndtsson@ped.gu.se eller till Emmelie Reinson: emmelie.reinson@gmail.com

Använd bifogad anmälningsblankett. Ange om du har några särskilda önskemål angående mat
eller allergier. Ange också om du önskar dela hotellrum med någon kollega, annars erhålles
enkelrum.

Vi kommer att meddela om du har tilldelats en plats på workshopen så snart som möjligt. Om
vi måste prioritera bland inkomna anmälningar kommer vi att ge företräde till de som deltog i
den tidigare workshopen. Inför deltagandet vill vi att var och en, eller flera tillsammans,
skriver ett utkast/förslag till abstract till IMC konferensen, så långt som ni har planerat för er
presentation. Denna sändes i förväg till Inger Berndtsson senast torsdag 26 september kl. 16.
Använd instruktionerna för abstract på IMC hemsida: www.ips.gu.se/imc17

Varmt välkomna!
Styrelsen i ForumVision

Här är en länk till pdf med inbjudan Inbjudan OF workshop 3 okt 2019

Formulär för anmälan kan hämtas här Anmälan OF workshop 3 oktober 2019

Av |2019-08-28T15:08:32+02:00augusti 28th, 2019|Okategoriserade|0 kommentarer

Första kullen masterstudenter i synpedagogik snart i mål

Fr v: Anna Mira Osmani, Inger Berndtsson och Ida Moss Rambøl under kursens delmoment Taktila bilder, och kartor, teori, teknik och praktik.

Den första kullen masterstudenter i synpedagogik och synrehabilitering börjar gå i mål. Det är en grupp med brokig bakgrund som nu har skaffat sig specialistkompetens.

Masterprogrammet i synpedagogik och synrehabilitering startade i januari 2015 och är resultat av ett samarbete mellan Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg och institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet.

Förlagt till Norge

– Andelen personer med synnedsättning och blindhet ökar i befolkningen. För att barn, unga, vuxna och äldre ska kunna delta i utbildning, arbete och samhällsliv har de ofta behov av speciell synutredning, utprovning av hjälpmedel, undervisning och uppföljning. Det kräver specialutbildad personal med kunskap om synfunktionens anatomi, fysiologi och neurologi, såväl som social, psykosocial och specialpedagogisk kompetens för att kunna analysera synnedsättningens praktiska och sociala betydelse samt bidra med kunskap för att dessa personer ska lära sig att hantera sin vardag, studier och arbetsliv, säger Inger Berndtsson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och tillsammans med kollegan Helle K. Falkenberg vid Universitetet i Sørøst-Norge ämnesansvarig för utbildningen.
Programmet är som helhet förlagt till Norge och IPS ansvarar för att genomföra tre obligatoriska och en valbar kurs.

Tvärvetenskaplig specialistkompetens

Studenterna, som läser på halvfart under fyra år, får tvärvetenskaplig specialkompetens där Göteborg står för specialpedagogiken och de norska kollegorna i Kongsberg för optometrin. Utbildningen bygger dessutom på oftalmologi (medicin) och rehabilitering/habilitering. Studenternas bakgrund är bred. Bland dem finns specialpedagoger, lärare, optiker, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniska rådgivare.
Totalt har fem kullar startats sedan 2015. Idag är totalt 53 studenter aktiva i programmet och det är nu möjligt att söka till kursstarten höstterminen 2019.
I slutet av mars var ett antal av masterstudenterna på plats på Pedagogen inom ramen för fördjupningsämnet Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet, en kurs som behandlar hur man kan stödja och lära personer med synnedsättning eller blindhet att själva förflytta sig och hitta i sitt närområde och på okända platser. Här ingår bland annat att själv lära sig använda teknikkäpp (lång vit käpp) och om hur man organiserar för tillgänglighet.

Valbar och fristående kurs

Denna valbara kurs ges samtidigt som fristående kurs för personal som arbetar vid landets syncentraler och liknande rehabiliteringsverksamheter, då det nationellt finns ett stort behov av den här typen av kunskap.
Anna Mira Osmani arbetar sedan en tid som synpedagog på Syncentralen i Uppsala – efter att tidigare ha arbetat som optiker i en optikbutik – och är en av masterstudenterna.
– För några år sedan läste jag kursen Optometrisk rehabilitering på Linnéuniversitetet i Kalmar. Den innebar vidareutbildning inom svagsynsoptik, att kunna hjälpa personer med synnedsättning som behöver optiska synhjälpmedel som starka läsglasögon eller förstoringsglas, olika lästekniker, lästräning eller tekniska synhjälpmedel. Men framför allt öppnade det mina ögon för hur det är att leva med synnedsättning, säger hon.
– Insikten om de psykologiska processer som sker när någon drabbas av en plötslig synnedsättning är värdefull och väldigt individuell, säger Anna Mira Osmani.
Ida Moss Rambøl arbetar som vernepleier i Lier kommun i Norge, med psykiskt utvecklingshämmade människor.
– Men även där finns människor som har en synproblematik som behöver tas om hand, säger hon.

Läs mer om masterutbildningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

För mer information, kontakta:
Inger Berndtsson, Göteborgs universitet, epost: inger.berndtsson@ped.gu.se
Helle Falkenberg, Universitetet i Sørøst-Norge, epost: Helle.K.Falkenberg@usn.no

AV: TORSTEN ARPI

Av |2019-04-11T08:29:10+02:00april 11th, 2019|Okategoriserade|0 kommentarer

Kurs: Orientering och förflyttning vid synnedsättning och blindhet 20 hp HT18-VT19 Göteborgs universitet

Vi kommer att anordna en kurs i Orientering och förflyttning 20hp vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Kursen ges på 1/3 fart med kursdagar i Göteborg i kombination med eget arbete dessemellan.

 

Kursen är öppen för anmälan från 13 juli. Använd följande länk vid anmälan:

https://www.antagning.se/se/search?period=3&freeText=pda204&semesterPart=0

 

Kursplan: PDA204 Kursplan

Litteraturlista: Litteraturlista PDA204

Anmäl dig till Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet på Göteborgs universitet

www.antagning.se

Här kan du anmäla dig till Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet på Göteborgs universitet

Kursen läses tillsammans med motsvarande fördjupningskurs inom Master i synpedagogik och synrehabilitering, vilken ges i samverkan med Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Planerade kursdagar för hösten är:

10-12 september

8-10 oktober

4-6 december

Kursdagar vt 2019 erhålles senare.

 

Varmt välkomna att sprida information om kursen till intresserade!

 

Vänliga hälsningar

Inger Berndtsson

 

Inger Berndtsson
FD universitetslektor / Ph.D., Senior lecturer
Göteborgs universitet /University of Gothenburg
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik /Department of Education and Special Education
Box 300, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Tel. +46 (0)31 786 2497
Inger.Berndtsson@ped.gu.se

Av |2018-07-04T21:41:03+02:00juli 4th, 2018|Okategoriserade|0 kommentarer

Inbjudan till workshop i orientering och förflyttning 16-17 augusti 2018

Om två år kommer den internationella konferensen IMC17 att hållas i Göteborg 22–25 juni.
Denna konferens uppmärksammar området orientering och förflyttning i vid bemärkelse, samt utgör en mötesplats för forskare och professionella från hela världen.

Inför konferensen önskar vi samla professionella och forskare som är intresserade av att diskutera hur vi i Sverige kan uppmärksamma och förbereda oss inför att vi får besök av personer från hela världen. Vad kan vi visa upp av våra verksamheter? Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra?

Vi vill inbjuda till en workshop där vi tillsammans diskuterar följande frågor:

  • Hur kan vi systematisera den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i olika verksamheter?
  • Vilka projekt skulle vi kunna starta för att presentera vid IMC17?
  • Hur kan vi arbeta tillsammans universitet/högskolor, rehabiliterande/habiliterande och specialpedagogiska verksamheter, SRF etc?

Den här workshopen vänder sig primärt till dig som har intresse för att utveckla och systematisera kunskapen kring O&F området i Sverige. Idén är att vi tillsammans identifierar intressanta områden som kan utvecklas, samt även funderar kring utvecklingsprojekt eller
forskning som vi kan samarbeta kring.

Workshopen kommer att hållas i Göteborg 16–17 augusti. Vi startar med gemensam lunch på torsdag och avslutar med lunch på fredag. På torsdag kväll har vi en gemensam aktivitet med middag. ForumVision bekostar boende torsdag–fredag, luncher samt middag på torsdag kväll. Resekostnader ersätts ej.

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar länken Anmälan.
Läs hela inbjudan på länken Inbjudan till Workshop

Av |2018-06-17T15:56:18+02:00juni 17th, 2018|Okategoriserade|0 kommentarer

Reserapport Nya Zeeland november 2017

Jag reste tillsammans med en f.d. kollega som var min ledsagare under resan. Mitt huvudsakliga ändamål med resan var att delta i konferensen ”Disability Matters: Making the Convention Real” och som hade Funktionsrättskonventionen som grund, men också för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter om både våld och tillgänglighet.

Foto 1 Inledningstalare från starten av konferensen

 

Konferensen var en världskonferens med talare från hela världen och det fanns månget seminarium att välja på då de gick parallellt.

Talarna var uppdelade i olika tema utifrån konventionens olika artiklar som skola, utbildning arbete och hälsa.

Mitt föredrag hade rubriken ”Same, Same but different” och jag menar att om en person (eller en kvinna då det finns mest forskning om kvinnor utsatt för våld), lever i en relation där hon är våldsutsatt hjälper det inte med alla artiklar i världen för hennes mänskliga rättigheter, för hon kan inte dra nytta av dem. En våldsutsatts arbete, utbildning och hälsa påverkas av våldet hon är utsatt för. Det gäller oavsett om hon utsätts av personal, personliga assistenter eller taxiförare. Hon har inget handlingsutrymme, rädslan ligger och lurar, för kan ju vara samma personal/förare nästa gång, vilket gör att hon inte vågar anmäla…

 

Foto 2:Denise Cresso föreläser

 

Mitt föredrag om ”Våld mot Personer/Kvinnor med funktionsnedsättning fanns under temat Hälsa. Under samma tema föreläste en kvinna om ett verktyg som stöd för att tala om våldupplevelser med piktobilder och en man som beskrev en ”Guideline” för att fråga om sexuellt våld.

 

Det var många tema-föreläsningar att välja mellan.

Jag lyssnade bland annat på ett seminarium som handlade om en ökad tillgänglighet med fokus Naturupplevelser. Via en hemsida med foto och beskrivningar kunde t.ex. en person i rullstol förbereda sig hemma och avgöra om vägen var möjlig att ta sig fram på. Vägen beskrevs i olika punkter där det fanns foton och kommentarer och utifrån den informationen fick personen själv avgöra om vägen var möjlig att ta sig fram på eller värd besväret.

Talarna hade som intention att söka utvecklingsmedel, exempelvis crowd-funding, för att kunna komplettera webbsidan med en smartphone-app, AccessiBell. I appen ska användarna själva kunna komplettera med information. De ville även knyta personer till Appen som kunde gå in och kvalitetssäkra vägarna, kanske har det dykt upp vägarbeten under tiden osv.

Ett föredrag handlade om ett projekt från Australien som talade om kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och avsaknad om kunskap om relationer, för att de inte ska råka illa ut. Samtidigt lyfte de rätten till att få vara sexuellt aktiv.

Ett föredrag handlade om hur tillgängligheten på ett universitet fungerade och hur det kunde påverkas. En kvinna föreläste om hur resandet fungerar i NZ för henne som rörde sig lite sämre. Problematiken att ha en funktionsnedsättning och komma ut till öarna utanför NZ berördes också.

Konferensen inleddes med ett anförande på Maori, som är ursprungsbefolkningens språk och många talare inledde och/eller avslutade med några ord på Maori.

 

Sista seminariet handlade om förutsättningarna för att verkligen få konventionen att bli en grund för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och en styrka för att påverka lagstiftningen.

Foto 3: Seeing AI- Appen testas

 

Under konferensen fick jag möjlighet att tala med ett par kvinnor angående en iPhone-app som ännu inte finns i Sverige och vad de tyckte om den. De var mycket positiva och tyckte den i stort sätt funkade bra. Appen heter Seeing AI, och är en app som dels känner igen de personer du lagt in i en bildbank, dels kan läsa texter samt läsa av produkter via streckkoden.

Jag testade appen själv och den fungerade alldeles utmärkt. Kanske inte så diskret vid personigen­känning men den avger ljud så jag kan hitta streckkoden och läser dokument bra. Men den krävde ett nyazeeländskt SIM-kort och ett dito betalt-kort som jag fick låna av en släkting till min kollega.

Jag knöt en del kontakter som jag kan använda för kommande projekt för ett projekt angående an motions-App för självständig motionerande för personer med synnedsättning.

 

Konferensen var i Dunedin och vi tog oss därefter till Aucklands och besökte ”National Blind Sport Organisation”. Vi träffade Dan Shepard och pratade likheter och olikheter mellan våra länder. Han blev mycket intresserad av Showdown och de fördelar sporten innebär. Den spelas inomhus, kräver inga stora ytor eller många deltagare. I elevsammanhang brukar alla i en klass där det finns en elev med synnedsättning, få spela goalball tillsammans så att den eleven i alla fall kan vara bäst på någonting.

Foto 4: Skylt utanför Blind Sport organisation som delar lokal med Blind Foundation

 

Foto 5: Denise Cresso och Sam Shepard, Blind Sport Organisation

 

Vid ett besök på en kvinnojour, Shine, talade vi mest om vikten av att arbetsgivaren har kunskap om våld och kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor på arbetsplatsen. Kvinnojouren hade tagit fram en utbildning för företag, men var också en nationell jour. I KvinnofridsAkademin, där jag föreläser ibland finns en liknande webbutbildning men frågan är relativt ny i Sverige. I Nya Zeeland har Shine arbetat med frågan i ca 15 år.

 

 

Foto 6 Denise Cresso och Graham Branes, Shine

 

Vi hade också ett möte med forskaren Debbie Hager från University of Auckland som just är klar med sin doktorsavhandling. Den belyser hur myndigheter agerar i fall med våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Debbie Hager forskar om våld mot kvinnor med funktionsned­sättning och menar att våldet mot kvinnor och barn är mycket utbrett i Nya Zeeland och det gäller också kvinnor med funktionsnedsättning.

Foto 7 Denise Cresso och Debbie Hager, University of Auckland

 

Av |2018-02-02T19:38:26+01:00februari 2nd, 2018|Okategoriserade|0 kommentarer

WELCOME TO IMC17 IN GOTHENBURG, SWEDEN 2020

Dear colleagues, it is an honour for us in the local organizing committee to welcome you all to the International Mobility Conference IMC17, which will be held in Gothenburg 22–25 June 2020. Coming to Sweden in the summer time also means long bright days and usually very pleasant weather.

 

Theme

CHALLENGES FOR AN INCLUSIVE SOCIETY

 

The relation between the human being and the environment
O&M will be highlighted in their relational aspects, focusing on both the human being and the environment. This interconnection will involve physical, as well as social aspects of the environment.

Learning and participation
The conference will highlight individuals of all ages that have to learn to lead a new life due to visual impairment or blindness, and put focus on the meaning of O&M skills for successful learning, where psychological, existential and social aspects will be emphasized.

Theory of orientation and mobility
We want to expand the O&M rehabilitation practice and theory, and will invite scholars and practitioners to contribute to an enhanced theoretical knowledge relevant for various ages and groups.

VISION 2020
The conference will welcome presentations related to VISION 2020. “A world in which nobody is needlessly visually impaired, where those with unavoidable vision loss can achieve their full potential.” (WHO). We hope thereby to uncover new and potential solutions for living a healthy life.

 

Local Organizing Committee

Chair

Inger Berndtsson
inger.berndtsson@ped.gu.se

Members

Marita Andersson Grönlund

Agneta Edvardsson

Shruti Taneja Johansson

Gunilla Magnusson

Anders Sjöström

Christina Westerberg

 

IMC17 download pdf

Av |2017-12-28T11:37:13+01:00december 28th, 2017|Okategoriserade|0 kommentarer

Ny Hemsida

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

Av |2017-11-21T17:20:32+01:00oktober 30th, 2017|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen