En sida för medlemmar


Medlemskap

Medlemskap i ForumVision är öppet för alla med intresse inom synområdet. För att bli medlem swichar du medlemsavgiften som är 100 kr/år (2024) till 123 22 93 157. Glöm inte skriva din mailadress i meddelanderutan så vi kan skicka medlemsbrev via e-post.

Som medlem i ForumVision erbjuds du att delta i digitala seminarer som ForumVision genomför tillsammans med Föreningen för synrehabilitering.

Som medlem har du möjlighet att söka stipendium för deltagande i nationella och internationella konferenser. Du som avser studera en fråga eller utveckla en verksamhet av betydelse för kunskapsutveckling inom synområdet kan söka stipendie/medel för det.

Läs mer under fliken Stipendie