Sök stipendie!


ForumVision delar löpande ut stipendier. Vid ansökan motiverar du till vad ansökan avser. 

Som medlem har du möjlighet att söka stipendium för deltagande i nationella och internationella konferenser. Du som avser studera en fråga eller utveckla en verksamhet av betydelse för kunskapsutveckling inom synområdet kan söka stipendie/medel för det.

Skicka ansökan till stipendie@forumvision.se