Digitala miniföreläsningar erbjuds!

Föreläsning

 

 

I november och januari kommer FFS i samarbete med ForumVision  hålla digitala miniföreläsningar.

Datum 10/11, 18/11 och 26/11 varje tillfälle är kl 13-16. Upplägget är två miniföreläsningar på ca 45 min, mellan föreläsningarna kommer två av FFS sponsorer att presentera sig och informera om företaget eller någon produkt.

10/11 Liselotte Ljunggren “Jag önskar det kunde vara så mycket bättre” den handlar om assisterande teknik för elever med synnedsättning i årskurs 1-5.

Jenny Nygren  Digitala verktyg vid synnedsättning. Inställningar på dator, Iphone och Ipad som är till hjälp vid en synnedsättning. Viktiga inställningar i Legimus, hur olika appar kan användas för att scanna text, få den uppläst och hur läsarvyn i sökmotorn Safari kan användas på ett synanpassat sätt.

17/11 Niclas Ljungberg  ”Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning – en fallstudie” med fokus på det stöd och de aktörer som finns runt 3 elever i mellanstadiet och en önskan är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet runt eleverna

Krister Inde “Chans till dispens” läs mera om projektet på hemsidan https://ctdkalmar.se/

26/11 Covid special: olika verksamheter inom synområdet diskuterar hur Covid -19 har påverkat deras verksamhet….

Håll dig uppdaterad här på hemsidan och på facebook mera information om hur du anmäler dig kommer inom kort

 

Call for abstract

 

Dear all,

Hope you and your loved ones are keeping safe during these challenging times.

As we informed you a few months ago, IMC17 has been postponed to 22-25 April, 2021 and we are happy to see that many of you have chosen to transfer your participation to these new dates.

 

As the situation with the Covid-19 pandemic is still very actual and none of us can predict what the situation will look like in April 2021, we have started discussing alternative formats to present and participate. We do think in uncertain times like this, with traveling restrictions and social distancing measures, offering an option to present and participate virtually is necessary to make this conference inclusive and accessible to all.

 

With this in mind, we would also like to inform you that the call for abstract is now open again and will remain so till the 15th of October. The guidelines for submission are the same as in previous calls for abstract. You can choose between an oral presentation and a poster presentation. Both theoretical and research-based as well as more practically focused experiences within O&M are welcome. You can find all the necessary information on the conference website.

 

For those of you who have not registered for the conference yet, we have a new early bird registration deadline, 22 January 2021.

 

We will closely follow the Covid-19 development in the coming months and at the latest by January next year, provide information regarding the alternative formats and other related practicalities for the conference in April. We do still sincerely hope that many of us are able to meet in Gothenburg as planned. We appreciate that this conference is a much-valued and enjoyed opportunity for our community to meet people, share ideas and to challenge our thinking.

 

You are warmly welcome to participate in IMC17 and submit an abstract!

 

On behalf of the local organizing committee, Inger Berndtsson, Chair, the local organizing committee

 

IMC17 – International Mobility Conference

 

———————————————————————————-

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.