REGISTER NOW FOR IMC17

Logotyp IMC17

 

 

The Early Bird registration is open until 3rd March 2020.

This will be a lovely opportunity to catch up with old friends and colleagues, as well as making new contacts from around the world. At the same time, you will perhaps stay some extra days in Sweden for vacation or travel.

 

The IMC17 will provide an interesting, varying and challenging scientific programme with oral presentations, posters and workshops, in accordance with the topics of the conference. We are also proud to announce some of the keynote speakers who will bring these topics even further and elaborate on the theme Challenges for an inclusive society.

 

Duane Geruschat, Ph.D. will talk about regenerative vision and the theory of how sight is provided and the development of an orientation and mobilityprogram to improve the use of this new vision.

 

Kamal Lamichhane, Ph.D. will give a lecture on if and how it is possible to overcome obstacles to the path of social inclusion and economic independence.

 

Håkan Thomsson, president of the Swedish Association of the Visually Impaired will present some of the challenges faced by people with visual impairment and blindness in Sweden.

 

The conference venue is located in the centre of Gothenburg, at the Faculty of Education, University of Gothenburg, in a cosy part of the city. The venue is also fully accessible.

We look forward to see you all in Gothenburg during the most pleasant month of the year. Together we will bring memories for life.

 

Register for the conference

 

All the best,

Inger Berndtsson, Ph.D. chair the Local Organizing Committee

———————————————————————————-

Nu finns det stipendier att söka!

Mer info finns under rubriken Nyheter & Inlägg

———————————————————————————-

Logotyp IMC17

 

 

 

Den 22–25 juni 2020 står Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet som värd för konferensen IMC17 International Mobility Conference. Konferensen uppmärksammar i vid bemärkelse området orientering och förflyttning för personer med synnedsättning eller blindhet med eller utan ytterligare funktionsnedsättningar, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Temat för konferensen är Challenges for an inclusive society. Call for abstract finns på konferensens hemsida och riktas mot följande områden:

  • learning, activity and participation
  • the relation between the human being and the environment
  • VISION 2020
  • theory and development of orientation and mobility

 

Abstract kan anmälas fram till 15 november.

Klicka här för att Se på den engelska webbsidan för IMC17 för mer info.

Tänk också på möjligheten att ditt företag eller organisation kan medverka i utställningen som kommer att placeras centralt i konferenslokalerna. Vi är också tacksamma för sponsorbidrag. Mer info finns i dokumentet Invitation to sponsorship & exhibition som kan laddas ner från konferensens webbsida.

Registreringen öppnar inom kort.

Varmt välkomna att bidra till och delta i konferensen!

Lokala organisationskommittén för IMC17

———————————————————————————-

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.