ForumVision 

är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare, professionella och personer med egen erfarenhet av synnedsättning.

Vi anordnar seminarier, workshops m.m under teman som berör synnedsättning. 

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

 


Ny film att se!

Om den fysiska lärmiljöns betydelse för barn och elever med synnedsättning.

Specialpedagogerna Caroline Berg, Laila Immo och Åsa Mortensen har producerat en film ”Ser du det här?” om den fysiska lärmiljöns betydelse för barn och elever med synnedsättning.

Klicka här för komma till filmen 

 


Ny publikation att läsa!

Rehabiliteringens framväxt och framtid inom synområdet. En skrift med fokus på gruppen äldre.

Författare: Ewa Nielsen & Lisbeth Axelsson Lindh.

År 2024 fyller de första syncentralerna i Sverige 50 år; Göteborg, Örebro och Boden. Det är något att fira men ger också en möjlighet att reflektera över utvecklingen inom området och se tillbaka och ställa sig frågan, blev det som det var tänkt? vad kunde vi ha gjort bättre och vad kunde vi gjort annorlunda!? Som filosofen Kirkegaard redan under första hälften av 1800-talet konstaterade att ”livet måste levas framåt men kan bara förstås bakåt.

Läs mer under rubriken Publikationer

Bild på publikationen Rehabilteringens framväxt

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.