ForumVision 

är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare, professionella och personer med egen erfarenhet av synnedsättning.

Vi anordnar seminarier, workshops m.m under teman som berör synnedsättning. 

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 


Föreningens Årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet i ForumVision.

Datum: Måndag 25 mars 2024

Tid 15.00 – 16.00

Plats: Pedagogen Västra Hamngatan 25 i Göteborg. Vi återkommer med lokal.