IMC17

 

 

 

We are all in the middle of a pandemic Corona crisis, but we will nevertheless try to make the best of this situation in the world-based O&M community. It is still impossible to travel and to meet face-to-face in Gothenburg, so instead you are all invited to a digital IMC event. An event which we hope will bring new inspiration, reflection and knowledge to daily O&M work and research.

 

The new date for the IMC17 ONLINE conference is 23–25 April 2021. This is an opportunity to meet with colleagues from all around the world and to listen to interesting presentations from a variety of subjects within orientation and mobility related to visual impairment and blindness. At the conference, recent research results will be highlighted related to an inclusive society under the themes:

– Learning, activity and participation

– The relationship of the human being and the environment

– Theory and development of orientation and mobility

– VISION2020

 

The programme is available on the conference web-site: https://www.gu.se/en/education-special-education/our-research/imc17-international-mobility-conference

 

Do take the opportunity to join this exciting online event.  We do understand, that for some of you participating live in all the sessions might be difficult due to different time zones.  Please do not let this be a hurdle, all registered participants will have the option after the conference to listen to the presentations through a secure link.

 

Accreditation is available through ACVREP

 

REGISTER NOW

 

You are all very welcome to the IMC17 event!

We look forward to see you in the digital format,

 

The Local Organizing Committee, 

Inger Berndtsson, chair 

Eileen Siffermann, chair and Nurit Neustadt Noy, liaison, IMC Executive Committee

 

———————————————————————————-

Deltidsstudie utan studieavgift -nordisk Master i synpedagogik och synrehabilitering.

Søknadsfrist 15. april www.usn.no/mss

 

Nå nærmer fristen seg for å søke studier med oppstart til høsten. Søk nå –fristen er 15. april! Er det ikke aktuelt for deg, del gjerne informasjonen med andre du kjenner som kan være interessert.

 

Syn er viktig for læring, mestring og inkludering -hele livet. Økte krav til synet i hverdagen i skole, yrkesliv samt den aldrende befolkning, fører til større behov for fagpersoner med avansert kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. USN tilbyr en tverrfaglig nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Studiet er samlingsbasert, på deltid (120 studiepoeng/4 år), uten studieavgift.

 

For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, tilrettelegging og rådgivning. Dette krever høy kompetanse innen spesialpedagogisk arbeid, syns(re)habilitering og tverrfaglig samarbeid. Andelen med redusert syn øker, og det er behov for flere med kompetansen vårt masterprogram gir.

 

Siden oppstart av masterprogrammet i 2015, har vi utdannet studenter med mer enn 12 ulike fagbakgrunner innen helse- og pedagogiske fag fra hele Norden. I programmet har omtrent halvparten av studentene pedagogisk bakgrunn, fra barnehage, skole og voksenopplæring, og resten har helsefaglig bakgrunn fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten eller private/offentlige optikervirskomheter. Vi har også studenter med en helt annen bakgrunn. Noen kommer rett fra en bachelorgrad, men flere har erfaring med barn eller elever som er blinde eller har redusert syn. Mye av det praktiske arbeidet kan utføres på egen arbeidsplass, men studentene er også i praksis i andre virksomheter. Vi har fire fagfordypninger: Optometrisk rehabilitering, Mobilitet, orientering og forflytning, Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, og universell utforming. De fleste som er ferdige fortsetter å jobbe hos sin arbeidsgiver, men vi ser og at det er etterspørsel etter våre ferdige kandidater som synspedagoger eller i annen synsrehabilitering.

 

Det er fokus på integrering av praksis og teori, tverrfaglig samarbeid. Studiet er egnet for alle som er interessert i å arbeide med folk som ser dårlig, eller som er blinde. Vi samarbeider tett med praksisfeltet, inkludert Statped, voksenopplæringen i Oslo, Hurdal syn- og mestringssenter, Instituttet for blinde og svagsynede, samt flere Syncentraler i Sverige. Studiet kvalifiserer til opptak i phd studier og videre forskning. Våre masterstudenter har presentert sine masteroppgaver på ulike internasjonale konferanser, og skrevet fagfellevurderte artikler Spesialpedagogikk 4-2017 s 36-48 og vært omtalt i media Blinde barn og sosiale medier.

 

Studiet er i samarbeid med Gøteborgs Universitet. For mer informasjon og dato for samlinger gå til www.usn.no/mss. Frist 15. april.

 

Som programansvarlig ønsker jeg deg velkommen til å søke, og lurer du på noe er det bare å ta kontakt.

 

Vennlig hilsen,

Helle K. Falkenberg

 

 

———————————————————————————-

Mobility Conference

Online conference for IMC17: April 23-25 2021. We look forward to welcoming you to join us at this exiting event!

Read more!

 

The International Mobility Conference (IMC) Executive Committee is excited to welcome practitioners, researchers, and associated professionals in the field of orientation and mobility (O&M) to to a digital ONLINE Conference for IMC17, 23–25 April 2021.

The conference will build on interdisciplinary professional and academic work. Here we want to bring together researchers, practitioners and people with visual impairment and blindness in order to facilitate the sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on orientation and mobility (O&M).

We want to extend our shared knowledge in the field of O&M in a broad sense; being challenged by new research results, together discuss new interpretations of the function of O&M for living a healthy life, and gain new insights into designing rehabilitation initiatives and programs. Bringing together researchers and professionals from a wide range of disciplines guarantees that the complexity of O&M in daily life will be illuminated in all its facets and dimensions. We want to challenge you all to further broaden the knowledge base for our profession.

See you soon in a digital format!

Inger Berndtsson
Chair, the Local Organizing Committee

 

———————————————————————————-

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.