ForumVision 

är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

Kallelse till Årsmöte

 

ForumVision håller sitt årsmöte torsdag 2 mars kl. 15.00 på Pedagogen Västra Hamngatan 25.

Lokal som är bokad på Pedagogen är A1 338.

Eventuella motioner kan sändas till någon i styrelsen eller via kontaktformuläret på https://www.forumvision.se/kontakt/

 

Varmt välkomna!
Styrelsen

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.