Start

Start
Start 2017-12-28T11:31:27+00:00

Välkommen till föreningens nya hemsida på ny adress!

OBS! på webbplatsen www.forumvision.org sker ingen uppdatering och informationen återspeglar endast tidigare händelser!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.