Inbjudan till en digital workshop!

 

Vi i Forum Vision och Föreningen För Synrehabilitering, FFS, bjuder in alla våra medlemmar till en digital workshop onsdagen 19 januari 2022, kl. 13.00 – 15.00.

Workshopen är i Zoom och öppnas upp 15 minuter före utsatt tid för inloggning och teknikcheck.

 

Zoom-länk: https://spsm.zoom.us/j/88180444140?pwd=eHIyTkV5K1haL1hhTkhydDdlMlpMdz09

Svara gärna om du vill delta!

 

Programinnehåll och ungefärliga hålltider:

  • 13.00 – 13.45: Specialpedagog Christina Westerberg och neuropsykolog Barbro Lindqvist presenterar vad CVI – utredningsteamet Västra Götalandsregionen gör. Verksamheten utreder barn och ungdomar 4-18 år.
  • 13.45  – 13.50: Paus
  • 13.50 – 14.05: Företagspresentation
  • 14.05 – 14.10: Paus
  • 14.10 – 14.55: SRF:s ledarhundsverksamhet, Susanne Haglund och Jessica Röttger

 

Har du frågor eller önskar få kontakt med föreningen, mejla kansli@ffss.se. Observera att mailadressen ffsworkshop2020@gmail.com bara används för att skicka ut och hantera inbjudningarna till denna workshopserie.

 

Välkommen!

Forum Vision och Föreningen För Synrehabilitering

 


Stort TACK!

IMC17 is now accomplish as the first IMC online conference!

A big thank you to all of you who participated in the conference and supported us in our work in various ways. A special thank you goes to the Friends of the Blind for the generous financial contribution, without which the conference could not have been carried out.

 

Nu är IMC17 genomförd som första IMC online konferens!

Ett stort tack till alla er som deltagit i konferensen och stöttat oss i arbetet på olika sätt. Ett särskilt tack riktas till De Blindas Vänner för frikostigt ekonomiskt bidrag, utan vilket konferensen inte gått att genomföra.

 

The local organizing committee (Den lokala organisationskommittén) from left to right: Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, GU), Marita Andersson Grönlund (Avdelningen för oftalmologi, SU, GU), Agneta Edvardsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, GU) och Christina Westerberg (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

 

IMC17 committee

 

 

 

 

 

 

 

 


Deltidsstudie utan studieavgift -nordisk Master i synpedagogik och synrehabilitering.

Søknadsfrist 15. april www.usn.no/mss

 

Nå nærmer fristen seg for å søke studier med oppstart til høsten. Søk nå –fristen er 15. april! Er det ikke aktuelt for deg, del gjerne informasjonen med andre du kjenner som kan være interessert.

 

Syn er viktig for læring, mestring og inkludering -hele livet. Økte krav til synet i hverdagen i skole, yrkesliv samt den aldrende befolkning, fører til større behov for fagpersoner med avansert kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden. USN tilbyr en tverrfaglig nordisk master innen synspedagogikk og synsrehabilitering. Studiet er samlingsbasert, på deltid (120 studiepoeng/4 år), uten studieavgift.

 

For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, tilrettelegging og rådgivning. Dette krever høy kompetanse innen spesialpedagogisk arbeid, syns(re)habilitering og tverrfaglig samarbeid. Andelen med redusert syn øker, og det er behov for flere med kompetansen vårt masterprogram gir.

 

Siden oppstart av masterprogrammet i 2015, har vi utdannet studenter med mer enn 12 ulike fagbakgrunner innen helse- og pedagogiske fag fra hele Norden. I programmet har omtrent halvparten av studentene pedagogisk bakgrunn, fra barnehage, skole og voksenopplæring, og resten har helsefaglig bakgrunn fra sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommunehelsetjenesten eller private/offentlige optikervirskomheter. Vi har også studenter med en helt annen bakgrunn. Noen kommer rett fra en bachelorgrad, men flere har erfaring med barn eller elever som er blinde eller har redusert syn. Mye av det praktiske arbeidet kan utføres på egen arbeidsplass, men studentene er også i praksis i andre virksomheter. Vi har fire fagfordypninger: Optometrisk rehabilitering, Mobilitet, orientering og forflytning, Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader, og universell utforming. De fleste som er ferdige fortsetter å jobbe hos sin arbeidsgiver, men vi ser og at det er etterspørsel etter våre ferdige kandidater som synspedagoger eller i annen synsrehabilitering.

 

Det er fokus på integrering av praksis og teori, tverrfaglig samarbeid. Studiet er egnet for alle som er interessert i å arbeide med folk som ser dårlig, eller som er blinde. Vi samarbeider tett med praksisfeltet, inkludert Statped, voksenopplæringen i Oslo, Hurdal syn- og mestringssenter, Instituttet for blinde og svagsynede, samt flere Syncentraler i Sverige. Studiet kvalifiserer til opptak i phd studier og videre forskning. Våre masterstudenter har presentert sine masteroppgaver på ulike internasjonale konferanser, og skrevet fagfellevurderte artikler Spesialpedagogikk 4-2017 s 36-48 og vært omtalt i media Blinde barn og sosiale medier.

 

Studiet er i samarbeid med Gøteborgs Universitet. For mer informasjon og dato for samlinger gå til www.usn.no/mss. Frist 15. april.

 

Som programansvarlig ønsker jeg deg velkommen til å søke, og lurer du på noe er det bare å ta kontakt.

 

Vennlig hilsen,

Helle K. Falkenberg

 

 

———————————————————————————-

Mobility Conference

Online conference for IMC17: April 23-25 2021. We look forward to welcoming you to join us at this exiting event!

Read more!

 

The International Mobility Conference (IMC) Executive Committee is excited to welcome practitioners, researchers, and associated professionals in the field of orientation and mobility (O&M) to to a digital ONLINE Conference for IMC17, 23–25 April 2021.

The conference will build on interdisciplinary professional and academic work. Here we want to bring together researchers, practitioners and people with visual impairment and blindness in order to facilitate the sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on orientation and mobility (O&M).

We want to extend our shared knowledge in the field of O&M in a broad sense; being challenged by new research results, together discuss new interpretations of the function of O&M for living a healthy life, and gain new insights into designing rehabilitation initiatives and programs. Bringing together researchers and professionals from a wide range of disciplines guarantees that the complexity of O&M in daily life will be illuminated in all its facets and dimensions. We want to challenge you all to further broaden the knowledge base for our profession.

See you soon in a digital format!

Inger Berndtsson
Chair, the Local Organizing Committee

 

———————————————————————————-

ForumVision är en ideell förening med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.
Vi anordnar regelbundet seminarier, workshops och en årlig konferens under teman som avspeglar aktuella forskningsområden.

Föreningens medlemmar kommer från många olika discipliner med anknytning till och intresse för hur synfunktionshinder kan undvikas genom samhällsplanering, medicinsk behandling, hjälpmedel och utveckling av hab/rehabiliterande verksamhet, vilket bidrar till en tvärvetenskaplighet vi inte ofta ser idag. Många har specialintressen och vill komma i kontakt med andra med samma intressen.

 

Under Arkiv hittar du sammandrag från tidigare verksamhet.