Om ForumVision

ForumVision etablerades i samband med att världskonferensen Vision 2002 anordnades i Göteborg.

Föreningen syftar till att stimulera och initiera forskning och utveckling inom och mellan discipliner samt att utgöra en brygga mellan personer som har egen erfarenhet av synnedsättning och forskare och professionella som arbetar med/för personer med synnedsättning.

Fokus riktas särskilt mot forskning och utvecklingsprojekt som gagnar en utveckling av samhället och underlättar delaktighet, aktivitet, och tillgänglighet för personer med synnedsättning i alla åldrar.

Vision

Att vara ett ledande forum för människa–miljö i samverkan; från genterapi till gatstenar..

Syfte

Utgöra mötesplats för personer med egen erfarenhet av synnedsättning, forskare och praktiker inom synområdet.

Stimulera och initiera kunskapsutveckling inom och mellan kunskapsområden

Att bidra till kunskapsanvändning till nytta för personer med synnedsättning eller blindhet, samt personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

 


Vi i styrelsen

Bild på Inger Inger Berndtsson
Ordförande
Bild på Mikael Mikael Magnusson
Suppleant
Bild på Christina Christina Westerberg
Kassör
Bild på Niclas Niclas Ljungberg
Sekreterare
Bild på Britt-Marie Britt-Marie Hansson
Bitr. ordf.
Bild på Leif Leif Sunesson
Bitr. sekr.
Bild på Denise Denise Cresso
Suppleant