Fr v: Anna Mira Osmani, Inger Berndtsson och Ida Moss Rambøl under kursens delmoment Taktila bilder, och kartor, teori, teknik och praktik.

Den första kullen masterstudenter i synpedagogik och synrehabilitering börjar gå i mål. Det är en grupp med brokig bakgrund som nu har skaffat sig specialistkompetens.

Masterprogrammet i synpedagogik och synrehabilitering startade i januari 2015 och är resultat av ett samarbete mellan Universitetet i Sørøst-Norge i Kongsberg och institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, vid Göteborgs universitet.

Förlagt till Norge

– Andelen personer med synnedsättning och blindhet ökar i befolkningen. För att barn, unga, vuxna och äldre ska kunna delta i utbildning, arbete och samhällsliv har de ofta behov av speciell synutredning, utprovning av hjälpmedel, undervisning och uppföljning. Det kräver specialutbildad personal med kunskap om synfunktionens anatomi, fysiologi och neurologi, såväl som social, psykosocial och specialpedagogisk kompetens för att kunna analysera synnedsättningens praktiska och sociala betydelse samt bidra med kunskap för att dessa personer ska lära sig att hantera sin vardag, studier och arbetsliv, säger Inger Berndtsson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och tillsammans med kollegan Helle K. Falkenberg vid Universitetet i Sørøst-Norge ämnesansvarig för utbildningen.
Programmet är som helhet förlagt till Norge och IPS ansvarar för att genomföra tre obligatoriska och en valbar kurs.

Tvärvetenskaplig specialistkompetens

Studenterna, som läser på halvfart under fyra år, får tvärvetenskaplig specialkompetens där Göteborg står för specialpedagogiken och de norska kollegorna i Kongsberg för optometrin. Utbildningen bygger dessutom på oftalmologi (medicin) och rehabilitering/habilitering. Studenternas bakgrund är bred. Bland dem finns specialpedagoger, lärare, optiker, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniska rådgivare.
Totalt har fem kullar startats sedan 2015. Idag är totalt 53 studenter aktiva i programmet och det är nu möjligt att söka till kursstarten höstterminen 2019.
I slutet av mars var ett antal av masterstudenterna på plats på Pedagogen inom ramen för fördjupningsämnet Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet, en kurs som behandlar hur man kan stödja och lära personer med synnedsättning eller blindhet att själva förflytta sig och hitta i sitt närområde och på okända platser. Här ingår bland annat att själv lära sig använda teknikkäpp (lång vit käpp) och om hur man organiserar för tillgänglighet.

Valbar och fristående kurs

Denna valbara kurs ges samtidigt som fristående kurs för personal som arbetar vid landets syncentraler och liknande rehabiliteringsverksamheter, då det nationellt finns ett stort behov av den här typen av kunskap.
Anna Mira Osmani arbetar sedan en tid som synpedagog på Syncentralen i Uppsala – efter att tidigare ha arbetat som optiker i en optikbutik – och är en av masterstudenterna.
– För några år sedan läste jag kursen Optometrisk rehabilitering på Linnéuniversitetet i Kalmar. Den innebar vidareutbildning inom svagsynsoptik, att kunna hjälpa personer med synnedsättning som behöver optiska synhjälpmedel som starka läsglasögon eller förstoringsglas, olika lästekniker, lästräning eller tekniska synhjälpmedel. Men framför allt öppnade det mina ögon för hur det är att leva med synnedsättning, säger hon.
– Insikten om de psykologiska processer som sker när någon drabbas av en plötslig synnedsättning är värdefull och väldigt individuell, säger Anna Mira Osmani.
Ida Moss Rambøl arbetar som vernepleier i Lier kommun i Norge, med psykiskt utvecklingshämmade människor.
– Men även där finns människor som har en synproblematik som behöver tas om hand, säger hon.

Läs mer om masterutbildningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

För mer information, kontakta:
Inger Berndtsson, Göteborgs universitet, epost: inger.berndtsson@ped.gu.se
Helle Falkenberg, Universitetet i Sørøst-Norge, epost: Helle.K.Falkenberg@usn.no

AV: TORSTEN ARPI