Ulla Kroksmark

 

 

 

 

 

Vi har nåtts av beskedet att Ulla Kroksmark (1942–2021) inte längre finns bland oss. För oss inom föreningen ForumVision var hon en stor källa till inspiration där hon ständigt var på väg framåt för att driva nya frågor. Ulla kännetecknades kanske särskilt för sitt stora engagemang för barns och ungdomars delaktighet och rättigheter, där en funktionsnedsättning inte ska få utgöra ett hinder för ett aktivt liv. Hon deltog i ett flertal projekt och samverkade med andra i författande av vetenskapliga artiklar samt deltog i och var redaktör för flera antologier. Särskilt ska nämnas hennes redaktörskap för antologin Se på mitt sätt, vilken blev ett värdefullt tillskott till litteraturen om barn med nedsatt syn.

 

Ulla verkade som sekreterare inom ForumVision under ett stort antal år där hon höll ihop styrelsearbetet och inte minst inspirerade till arbete för att lyfta synskadefrågor. Tillsammans med Inger Berndtsson var hon initiativtagare till konferenserna Människa–Miljö i samverkan vilka genomfördes under drygt 10 års tid. Hon deltog även i de workshopar som hölls inom området orientering och förflyttning. Ulla erhöll tillsammans med Inger utmärkelsen Årets FFS:are 2008 för arbetet med rapporten Kunskapsutveckling inom synområdet, ett arbete som ställer framtidsfrågorna inom synrehabiliteringen och dess grund i fokus. Inom ForumVision var hon även engagerad i forskningsfrågor och arbetet med att bygga upp ett nationellt forskarnätverk.

 

Vi minns Ulla Kroksmark och hennes gärning med stor värme.

 

Lisbeth Axelsson Lindh, Johan Sjöstrand och Inger Berndtsson