Digitala miniföreläsningar erbjuds!

Föreläsning

 

 

I november och januari kommer FFS i samarbete med ForumVision  hålla digitala miniföreläsningar.

Datum 10/11, 18/11 och 26/11 varje tillfälle är kl 13-16. Upplägget är två miniföreläsningar på ca 45 min, mellan föreläsningarna kommer två av FFS sponsorer att presentera sig och informera om företaget eller någon produkt.

10/11 Liselotte Ljunggren “Jag önskar det kunde vara så mycket bättre” den handlar om assisterande teknik för elever med synnedsättning i årskurs 1-5.

Jenny Nygren  Digitala verktyg vid synnedsättning. Inställningar på dator, Iphone och Ipad som är till hjälp vid en synnedsättning. Viktiga inställningar i Legimus, hur olika appar kan användas för att scanna text, få den uppläst och hur läsarvyn i sökmotorn Safari kan användas på ett synanpassat sätt.

17/11 Niclas Ljungberg  ”Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning – en fallstudie” med fokus på det stöd och de aktörer som finns runt 3 elever i mellanstadiet och en önskan är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet runt eleverna

Krister Inde “Chans till dispens” läs mera om projektet på hemsidan https://ctdkalmar.se/

26/11 Covid special: olika verksamheter inom synområdet diskuterar hur Covid -19 har påverkat deras verksamhet….

Håll dig uppdaterad här på hemsidan och på facebook mera information om hur du anmäler dig kommer inom kort