Vi kommer att anordna en kurs i Orientering och förflyttning 20hp vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Kursen ges på 1/3 fart med kursdagar i Göteborg i kombination med eget arbete dessemellan.

 

Kursen är öppen för anmälan från 13 juli. Använd följande länk vid anmälan:

https://www.antagning.se/se/search?period=3&freeText=pda204&semesterPart=0

 

Kursplan: PDA204 Kursplan

Litteraturlista: Litteraturlista PDA204

Anmäl dig till Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet på Göteborgs universitet

www.antagning.se

Här kan du anmäla dig till Orientering och förflyttning vid synnedsättning eller blindhet på Göteborgs universitet

Kursen läses tillsammans med motsvarande fördjupningskurs inom Master i synpedagogik och synrehabilitering, vilken ges i samverkan med Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Planerade kursdagar för hösten är:

10-12 september

8-10 oktober

4-6 december

Kursdagar vt 2019 erhålles senare.

 

Varmt välkomna att sprida information om kursen till intresserade!

 

Vänliga hälsningar

Inger Berndtsson

 

Inger Berndtsson
FD universitetslektor / Ph.D., Senior lecturer
Göteborgs universitet /University of Gothenburg
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik /Department of Education and Special Education
Box 300, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Tel. +46 (0)31 786 2497
Inger.Berndtsson@ped.gu.se