Om två år kommer den internationella konferensen IMC17 att hållas i Göteborg 22–25 juni.
Denna konferens uppmärksammar området orientering och förflyttning i vid bemärkelse, samt utgör en mötesplats för forskare och professionella från hela världen.

Inför konferensen önskar vi samla professionella och forskare som är intresserade av att diskutera hur vi i Sverige kan uppmärksamma och förbereda oss inför att vi får besök av personer från hela världen. Vad kan vi visa upp av våra verksamheter? Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra?

Vi vill inbjuda till en workshop där vi tillsammans diskuterar följande frågor:

  • Hur kan vi systematisera den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i olika verksamheter?
  • Vilka projekt skulle vi kunna starta för att presentera vid IMC17?
  • Hur kan vi arbeta tillsammans universitet/högskolor, rehabiliterande/habiliterande och specialpedagogiska verksamheter, SRF etc?

Den här workshopen vänder sig primärt till dig som har intresse för att utveckla och systematisera kunskapen kring O&F området i Sverige. Idén är att vi tillsammans identifierar intressanta områden som kan utvecklas, samt även funderar kring utvecklingsprojekt eller
forskning som vi kan samarbeta kring.

Workshopen kommer att hållas i Göteborg 16–17 augusti. Vi startar med gemensam lunch på torsdag och avslutar med lunch på fredag. På torsdag kväll har vi en gemensam aktivitet med middag. ForumVision bekostar boende torsdag–fredag, luncher samt middag på torsdag kväll. Resekostnader ersätts ej.

Anmälan görs på anmälningsblanketten som du hittar länken Anmälan.
Läs hela inbjudan på länken Inbjudan till Workshop