Inom ett år kommer den internationella konferensen IMC17 att hållas i Göteborg 22–25 juni.
Denna konferens uppmärksammar området orientering och förflyttning i vid bemärkelse.

Vi arrangerade en workshop 16–17 augusti 2018 för professionella och forskare som är
intresserade av att diskutera hur vi i Sverige kan förbereda oss inför IMC konferensen. Vad
kan vi visa upp av våra verksamheter? Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra?
På workshopen diskuterade vi:
• Hur kan vi systematisera den erfarenhetsbaserade kunskap som finns i olika verksamheter?
• Vilka projekt skulle vi kunna starta för att presentera vid IMC17?
• Hur kan vi arbeta tillsammans universitet/högskolor, rehabiliterande/habiliterande och
specialpedagogiska verksamheter, SRF etc?

Vi vill nu inbjuda till ytterligare en workshop för att följa upp detta arbete. Den här gången
kommer vi att inrikta oss på att arbeta vidare med de projektidéer som presenterades (eller
nya idéer som uppstått under året), men också diskutera hur man skriver ett abstract till
konferensen. Det blir alltså till stora delar en arbetande konferens där vi förbereder oss inför
en muntlig presentation eller poster vid IMC konferensen. Men även du som inte deltog i den
förra workshopen är varmt välkommen!

Workshopen kommer att hållas i Göteborg på Pedagogen torsdag 3 oktober kl. 9.00–16. För
de som önskar, startar vi med någon enklare förtäring redan på onsdag kväll cirka kl. 19, men
i övrigt startar konferensen på torsdag morgon. ForumVision bekostar boende onsdag–torsdag
och lunch och fika under torsdagen. Resekostnader ersätts ej.

Anmälan görs senast 12 september, men gärna så snart som möjligt, till Inger Berndtsson via
e-post: inger.berndtsson@ped.gu.se eller till Emmelie Reinson: emmelie.reinson@gmail.com

Använd bifogad anmälningsblankett. Ange om du har några särskilda önskemål angående mat
eller allergier. Ange också om du önskar dela hotellrum med någon kollega, annars erhålles
enkelrum.

Vi kommer att meddela om du har tilldelats en plats på workshopen så snart som möjligt. Om
vi måste prioritera bland inkomna anmälningar kommer vi att ge företräde till de som deltog i
den tidigare workshopen. Inför deltagandet vill vi att var och en, eller flera tillsammans,
skriver ett utkast/förslag till abstract till IMC konferensen, så långt som ni har planerat för er
presentation. Denna sändes i förväg till Inger Berndtsson senast torsdag 26 september kl. 16.
Använd instruktionerna för abstract på IMC hemsida: www.ips.gu.se/imc17

Varmt välkomna!
Styrelsen i ForumVision

Här är en länk till pdf med inbjudan Inbjudan OF workshop 3 okt 2019

Formulär för anmälan kan hämtas här Anmälan OF workshop 3 oktober 2019