ForumVisions logotyp

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Avdelningen för oftalmologi

 

ForumVision utlyser fem stipendier om vardera 6000 kr för deltagande på IMC17, 2020 i Göteborg. Berättigad att söka är de medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2019 och 2020.

Vid fler ansökningar än antal stipendier kommer aktivt medverkande (föredrag och/eller posters) att prioriteras. Personer som tidigare inte har erhållit stipendium prioriteras framför sökanden som tidigare fått medel från ForumVision. Observera att medlemsavgiften för 2020 måste vara registrerad innan beslut kan fattas.

Beviljat stipendium redovisas senast två månader efter genomförd konferens i form av en skriftlig sammanfattning till christina.westerberg@spsm.se för publicering på Forum Visions webbplats www.forumvision.se

Ansökan ska innehålla:

  • Syftet med ansökan (beskrivning av eventuell presentation)
  • En motivering till hur de sökta medlen anknyter till kunskapsutveckling inom synområdet
  • Om medel sökts hos annan bidragsgivare
  • Kontaktuppgifter

Ansökan sänds till stipendie@forumvision.se senast måndagen den 6 januari klockan 23:59.

ForumVisions styrelse handlägger och beslutar om stipendium.

2019-11-25

Styrelsen ForumVison