Laddar Evenemang

Presentatörer: Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg, VGR och Sofia Evertsson, verksamhetsutvecklare Syn- och Tolkverksamheten, VGR

Seminariet behandlar Vårdprocess Syn, både den regionala för VGR och den nationella. Processen beskriver patientens re-/habiliteringsprocess från att remiss upprättas till att vårdplanen avslutas. Den omfattar remissbedömning, kartläggning, upprättande av vårdplan, utredande och behandlande insatser, uppföljning samt avslut av vårdplan.

Share This Story, Choose Your Platform!