Loading Events

Temat för workshopen är trafik.

Jonna Nyberg kommer att presentera sin avhandling ”Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende: En studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall” och Elsa Vaara berättar om projektet TINA (Taktil Navigation) som handlar om trafikmiljöuppfattning via vibrotaktil kommunikation som en möjlighet att öka trafiksäkerheten för bland annat personer med synnedsättning, blindhet och dövblindhet.

Share This Story, Choose Your Platform!