Laddar Evenemang

Göteborgs universitet

Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Avdelningen för oftalmologi

och

ForumVision

bjuder in till Seminarium!

 

Lise-Lott Ljunggren, rådgivare på Resurscenter syn SPSM och Niclas Ljungberg rådgivare Göteborg SPSM presenterar sina masteruppsatser.

 

Lise-Lotts har gjort en fältstudie “Jag önskar det kunde vara så mycket bättre” och handlar om assisterande teknik för elever med synnedsättning i årskurs 1-5. Studiens syfte var att undersöka hur elever med måttlig synnedsättning i skolår 1-5 använder assisterande teknik, det vill säga hjälpmedel och digitala verktyg, som stöd i lärsituationen. Studien har en kvalitativ etnografisk ansats och metoden är fältstudier med deltagande observationer och intervjuer. Totalt har fyra skolor och klassrum besökts för fältstudier. Elva pedagoger har deltagit i fyra gruppintervjuer.

 

Niclas har gjort en intervjustudie ”Fungerande stöd i skolan för elever med synnedsättning – en fallstudie”, med fokus på det stöd och de aktörer som finns runt 3 elever i mellanstadiet och en önskan är att identifiera framgångsfaktorer i arbetet runt eleverna. De som är intervjuade är vårdnadshavare, skolpersonal samt personal från Syncentraler och SPSM.

 

Anmälan görs via mail till christina.westerberg@spsm.se senast den 4 november.

 

Vi bjuder på fika!

 

Varmt välkommen!

 

Styrelsen ForumVision

Inbjudan FV 7nov i Wordformat

Share This Story, Choose Your Platform!